Har du en aktiveringskod?

Du behöver en aktiveringskod när du loggar in på tjänsten för första gången. Aktiveringskoden är en åttasiffrig kod. Den hjälper oss att säkerställa att du har rätt att utnyttja tjänsten. Du kan ha fått en aktiveringskod t.ex. från din skola, arbetsgivare eller direkt från oss om du själv har prenumererat på tjänsten.

SomeBuddy

SomeBuddy erbjuder skydd för skolgemenskaper och enskilda personer. Logga in nedan om du: • är en elev, • är en skolanställd elle • har beställt tjänsten från SomeBuddys webbutik.

SomeBuddy

SomeBuddy är en tjänst som riktar sig till arbetsgemenskaper och expertorganisationer. Logga in nedan om din arbetsgivare eller någon annan, t.ex. ett produktionsbolag, har köpt tjänsten åt dig.