En stalker lämnar mig inte ifred

Samma person skickar ständigt irriterande och hotfulla direktmeddelanden till mig på Instagram. Jag har bett honom att sluta men det hjälper inte. När jag blockerar honom skapar han en ny profil och fortsätter att skicka meddelanden via den nya profilen. Han har också försökt få tag på mitt telefonnummer och annan personlig kontaktinformation genom mina vänner och familj. Jag är orolig och rädd. Jag känner mig hotad och trött. Jag vågar inte längre publicera inlägg på mina sociala medier som tidigare

Kvinna, 23 år

Så hjälpte SomeBuddy.

Hej!

Tack för att du har berättat om din situation för SomeBuddy. Tråkigt att höra att du har fått trakasserande och hotfulla meddelanden från samma person under en lång tid. Vad bra att du kontaktar oss för hjälp! Nedan kan du läsa vår bedömning om din situation samt våra rekommendationer om vad du kan göra.

Har det skett ett brott

Du har berättat att samma person har ständigt skickat störande och hotfulla meddelanden till dig. Du har bett personen att sluta och blockerat honom men han fortsätter att skicka meddelanden genom att skapa nya profiler. Din situation verkar allvarlig och det är viktigt att det hanteras så skyndsamt som möjligt. Ingen ska behöva stå ut med trakasserande och hotfulla kontakter.

Ur lagens synvinkel kan dessa typer av kontinuerliga trakasserier uppfylla kraven för två olika brott. Det kan vara ett brott som heter brott mot kommunikationsfrid

eller ett ännu allvarligare brott, olaga förföljelse. I den juridiska bedömningen tar man hänsyn till bland annat av meddelandenas antal, tidpunkt, innehåll och om personen har fortsatt skicka meddelandena trots att han har blivit tillsagd att sluta. Du har berättat att meddelandena har varit hotfulla och orsakat dig rädsla och ångest. Mot bakgrund av detta av detta bedömer vi att kraven för brott är uppfyllda i ditt fall.

Vad du kan göra

Bra att du har försökt agera genom att blockera personen. Tråkigt att blockeringarna inte har varit tillräckliga för att stoppa trakasserierna. Nu är det viktigt att snabbt få slut på situationen. Vi rekommenderar att du gör en polisanmälan. Det kan du göra genom att fysiskt besöka din närmaste polisstation, digitalt via nätet eller via telefon.

Samla ihop och ge all information om störande kontakterna till polisen: hur många gånger personen har försökt att kontakta dig och när, via vilka kanaler och vad kontaktförsöken har innehållit. Du kan även ta skärmbilder av alla meddelanden, profiler samt en lista över alla kontaktförsöken och tidpunkt för dessa.

Oroa dig inte om meddelandena eller profilerna har försvunnit på grund av dina blockeringar, en polisanmälan kan lämnas även in utan bevis. Brottsutredningen och bevisuppsamling är polisens ansvar under förundersökningen. Förutom bevisen är det viktigt att berätta för polisen vilka konsekvenser handlingarna har haft och hur du har upplevt situationen, som exempelvis ångest och rädsla.

Skydda dig på sociala medier

Tyvärr är dessa typer av långvariga trakasserier vanliga på sociala medier och det finns ingen enkel och snabb lösning. Det är därför viktigt att skydda sin integritet och se till att aldrig publicera personlig information, såsom fullständiga namn, telefonnummer eller bostadsort någonstans, förutom i nödvändiga sammanhang.

Alla typer av obehagliga kontakter bör också alltid hanteras snabbt med låg tröskel. Innan du blockerar, ska du rapportera hotande eller trakasserande meddelanden samt avsändarens profil till plattformens admin. Om plattformen inte får information om trakasserierna kan de inte heller ingripa. Rapportering till plattformen är därför ett viktigt första steg. Utöver enskilda rapporter kan man berätta om trakasserier till Instagram via detta formulär.

Ditt välmående är viktigt

Det är förståeligt att situationen väcker starka känslor såsom rädsla och ångest hos dig. Detta är en helt vanlig reaktion i en påfrestande situation som detta. Trakasserier på nätet är tråkigt nog vanliga på sociala medier och kan hända vem som helst. Kom ihåg att du inte har gjort något fel! Det är enbart en tillfällighet att detta har hänt just dig.

Fint att du har tagit itu med saken och kommit så här långt! Det är viktigt att inte behöva känna sig ensam i dessa typer av situationer. Berätta om vad som har hänt för en närstående. Vid behov kan det vara bra att kontakta professionell hjälp också. Hotelser och hotfulla situationer kan kännas ansträngande och slitsamt om du inte tar itu med saken i tid. Det vore bra att prata om dina känslor och upplevelser med någon. Om du vill få stöd eller bara prata med någon på nätet är det också möjligt att chatta konfidentiellt med sakkunniga exempelvis på webbsidan Ärligt talat (www.arligttalat.fi) eller via Sekasin-chatten (https://sekasin247.fi/).

Hjälpte vårt svar dig? Tveka inte att kontakta oss om du önskar att få mer information eller hjälp. Vi hjälper dig gärna!

Med hälsningar,
SomeBuddy-teamet