Ladda ner en tjänst på ditt barns telefon som ökar tryggheten vid användning av sociala medier!

SomeBuddy är skapad av ledande experter inom sociala medier och tar hand om ditt barns välbefinnande på nätet. Appen innehåller interaktiv hjälp och råd, samt en lättanvänd tjänst utvecklat för att hjälpa barn även i svårare situationer.

Tack för att du har berättat om detinträffade för oss.Våra experter går igenominformationen vi fått från digoch du får ett svar inom trearbetsdagar. Du får ett SMS närsvaret finns att läsa i tjänsten.Hej! Nedan hittar du vårt svar.Du kan öppna svaret genom attklicka på brevsymbolen.Det är viktigt för oss attvår bedömning verkligenhjälper dig. Vilken typ avhjälp önskar du att få fördin situation? Att mobbningen ska sluta Ja har blivit utfryst av mina kompisar.Jag känner mig ensam. Har ingen lustatt gå till skolan.Vilka konsekvenser harhändelsen haft och hurhar det påverkat dig?Finns det en eller fleraförövare? En Flera Vet inte Slampa, rövhål, ful, döda dig själv Berätta vad som sagts ochexakt vilka ord som använts.Har du råkat ut förnågonting otrevligt påsociala medier? Ja Nej Vilket av följande beskriverdin situation bäst?Personliga uppgifter om mighar spriditsNågon har talat illa ellernedsättande om migBilder eller videor på mighar spriditsPå vilken plattformhar detta inträffat? Facebook Snapchat Instagram WhatsApp Första hjälpen för problemsituationerpå sociala medier Tillgänglig hjälp 24/7 Empatiska svar Juridisk bedömning Guider för socialamedier

Håll dig uppdaterad om nätsäkerheten!

  • Lär dig att ändra de viktigaste säkerhetsinställningarna på ditt barns telefon
  • Få instruktioner för ditt barns första smarttelefonanvändning
  • Vi berättar om aktuella faror på sociala medier
Founders

SomeBuddy-teamet till ditt förfogande 24/7

  • SomeBuddys experterteam finns till hands genom en lättanvänd applikation.
  • Konkreta åtgärdsrekommendationer från jurister och socialpsykologer vid svåra situationer
  • Vid behov juridisk rådgivning och instruktioner om hur du gör en polisanmälan

Våra användare känner tilltro till oss!

Utöver dem har vi redan hjälpt över 1600 personer.

Ert svar hjälpte mig verkligen. Tack! Jag berättade för mina föräldrar och de lovade att ta itu med mobbningen. Tack för hjälpen!

Tjej,

16 år

Tack för svaret! Jag kommer att följa era instruktioner.

Pojke,

12 år

Genom SomeBuddy fick jag en tydlig och snabb vägledning ur ett juridiskt perspektiv.

Eeva-Maria,

skolkurator

Beställ SomeBuddy.

NÄTSKYDD FÖR FÖRÄLDRAR (1 ÄRENDE)
899 kr/ärende
  • SomeBuddy 24/7 appen: ett anonymt intervjuverktyg för att rapportera en problemsituation och säkerhetsguider för sociala platformar

  • SomeBuddy-teamets bedömning och åtgärdsrekommendation för ett ärende

Handla
NÄTSKYDD FÖR FÖRÄLDRAR (TILLS VIDARE)
119 kr/mån *

* Tidsbegränsad prenumeration 12 månader (totalt 1,428kr)

  • SomeBuddy 24/7 appen: ett anonymt intervjuverktyg för att rapportera en problemsituation och säkerhetsguider för sociala platformar

  • SomeBuddy-teamets bedömning och åtgärdsrekommendation för ett obegränsat antal ärenden

Handla