Vanda stad är en av de främsta kommunerna inom nätverkssäkerhet

Sociala medier, internet och olika spelplattformar är en integrerad del av barns och ungas liv. Med hjälp av SomeBuddys innovativa tjänst säkerställer Vanda stad alla sina skolbarns säkerhet även i sociala mediers värld, som ofta döljs för oss vuxna. Förutom att skolbarn får hjälp med sina problem på sociala medier, får vi stads beslutsfattare en viktig överblick över mobbning, trakasserier och brott mot barn.

Samarbetet med SomeBuddys proffs har alltid fungerat smidigt. Det är lätt att tänka på olika sätt att samarbeta med dem, så att vi bäst kan skydda barn och unga i vår stad.

Johanna Honkanen

Områdeschef för den grundläggande utbildningen i Vanda

19,000+
studenter och yrkesverksamma är skyddade