Har du redan en aktiveringskod?

JA!

Jag har fått koden från F-Secure TOTAL.

INTE ÄNNU

Vill du börja använda SomeBuddy i din organisation? Fråga hur!

Du behöver en aktiveringskod för att använda tjänsten.

SomeBuddy Survival Kit

en juridisk bedömning av din situation

rådgivning med hur du ska göra för att lösa dina problem

 

tips på hur du skyddar dig på nätet

hjälp och stöd vid hantering av ditt ärende

bättre förståelse för problem på sociala medier

Vår rådgivning är alltid individuell och svaren baseras på information om ditt ärende.