Influencer, känn dig inte ensam vid nättrakasserier!

Somebuddy är den första 24/7 tjänsten som ger dig personlig experthjälp när du stöter på problem på nätet. Vårt team hjälper dig att lösa ditt problem och säkerställa ditt välbefinnande.

Tack för att du har berättat om detinträffade för oss.Våra experter går igenominformationen vi fått från digoch du får ett svar inom trearbetsdagar. Du får ett SMS närsvaret finns att läsa i tjänsten.Hej! Nedan hittar du vårt svar.Du kan öppna svaret genom attklicka på brevsymbolen.Det är viktigt för oss attvår bedömning verkligenhjälper dig. Vilken typ avhjälp önskar du att få fördin situation? Att mobbningen ska sluta Ja har blivit utfryst av mina kompisar.Jag känner mig ensam. Har ingen lustatt gå till skolan.Vilka konsekvenser harhändelsen haft och hurhar det påverkat dig?Finns det en eller fleraförövare? En Flera Vet inte Slampa, rövhål, ful, döda dig själv Berätta vad som sagts ochexakt vilka ord som använts.Har du råkat ut förnågonting otrevligt påsociala medier? Ja Nej Vilket av följande beskriverdin situation bäst?Personliga uppgifter om mighar spriditsNågon har talat illa ellernedsättande om migBilder eller videor på mighar spriditsPå vilken plattformhar detta inträffat? Facebook Snapchat Instagram WhatsApp Första hjälpen för problemsituationerpå sociala medier Tillgänglig hjälp 24/7 Empatiska svar Juridisk bedömning Guider för socialamedier

Vi vet att influencers och entreprenörer på sociala medier är särskilt utsatta för nättrakasserier. När du har Somebuddy som stöd får du snabb hjälp.

 • Rapportera om en problemsituation anonymt via appen.
 • Våra jurister och socialpsykologer som är specialiserade på sociala medier går igenom ditt ärende.
 • Du får verktyg för att lösa situationen och en bedömning om ett brott kan anses ha begåtts.
 • Vid behov kan vi gå igenom din situation och vårt lösningsförslag i ett distansmöte.

Varför ska jag skaffa Someturva?

SomeBuddys experter finns till hands genom en lättanvänd applikation.

Du kan be oss om råd omedlbart när något olyckligt händer eller om du är rädd att en situation kommer att eskalera. Med snabbt ingripande kan större skador förhindras och eventuella skador på anseendet minimeras.

Effektiv hjälp för problemsituationer på sociala medier.

Konkreta åtgärdsrekommendationer för att lösa situationen och en juridisk bedömning av en jurist om ett brott kan anses ha begåtts. Om önskas, ett personligt möte för att gå igenom ärendet och den föreslagna lösningen.

Psykologiskt stöd för att säkerställa ditt välbefinnande.

Du behöver inte tåla allt! Våra socialpsykologer som är specialiserade på nättrakasserier hjälper dig att ta hand om ditt välbefinnande. Du är inte ensam, vi hjälper dig.

Somebuddy teamet till ditt förfogande 24/7

Du får hjälp av jurister och sosialpsykologer som är specialicerade på sociala medier. Vi har hjälpt över 1 600 personer i olika åldrar. Detta har gett oss en unik förståelse för diverse former av nättrakasserier, deras juridisk bedömning samt typiska konsekvenser och hur trakasserier framförs på olika plattformar.

Vi anser att kunskap om ens egna rättigheter ska tillhöra alla och ger sinnesfrid i olika situationer. Vi vill tillgängliggöra de juridiska verktygen för dig: ett tydligt och konkret förslag från våra experter hjälper dig att förstå dina rättigheter och kommunicera dem till myndigheterna.

Låter detta bekant?

Våra användare känner tilltro till oss!

Vi har redan hjälpt över 1600 personer. Flera influencers har också gett positiv feedback på vår tjänst.

Jag tycker att varje influencer eller influencer-representant borde använda SomeBuddy.

Jag skulle ha behövt en tjänst som SomeBuddy för många år sedan, eftersom jag har fått utstå olika typer av nättrakasserier flera gånger på grund av mitt jobb. Lyckligtvis vet jag numera var jag verkligen kan få experthjälp i dessa situationer när min egen kunskap inte räcker till. Jag har fått hjälp av SomeBuddy, till exempel i en situation där vi undersökte chanserna att få bort en falsk profil så effektivt som möjligt. Jag fick också en bedömning om huruvida kraven för brott var uppfyllda. Jag fick tydliga instruktioner om hur jag skulle gå vidare och vilken information vi fortfarande skulle samla in om ärendet. Kommunikationen var tydlig, mycket vänlig och det framgick också tydligt att det var experter specialiserade på sociala medier som man hade att göra med. Jag tror att varje influencer eller influencer-representant borde använda SomeBuddy, och inte behöva vara ensam i sådana här situationer!

Emmi Lehtomaa

CEO & Influencer Manager Fament

Tack för snabb hjälp till SomeBuddy!

Trots att jag redan är en "gammal veteran" inom sociala medier och har bloggat länge, blev jag verkligen rädd när jag fick ett hotfull och äkta e-postmeddelande där jag krävdes på pengar i form av bitcoins. Jag fick panik eftersom de hotade med att sprida min och min familjs angelägenheter. Jag kan inte ens förklara den känsla jag kände. Jag var fortfarande i panik när jag rapporterade händelsen till SomeBuddy och berättade tydligt om vad som hade hänt mig och hur rädd jag var. Jag blev förvånad när jag fick ett så snabbt svar (mindre än två timmar) om vad jag skulle göra - jag blev förstådd och lugnad. Jag var supernöjd. Härnäst kommer jag att göra en polisanmälan om händelsen. Be verkligen om hjälp i dessa situationer! Tack för snabb hjälp till SomeBuddy! ❤️

En förskräckt bloggare och instagrammare

Välj rätt paket för dig och fokusera på att influera - vi tar hand om resten!

NÄTSKYDD FÖR INFLUENCERS (1 ÄRENDE)
1,899 kr/ärende
 • SomeBuddy 24/7 appen: ett anonymt intervjuverktyg för att rapportera en problemsituation och säkerhetsguider för sociala platformar

 • SomeBuddy-teamets bedömning och åtgärdsrekommendation för ett ärende

 • Vid behov ett personligt slutkonsultation med en expert från SomeBuddy

 • Behandling av ärendet på en arbetsdag

Handla
NÄTSKYDD FÖR INFLUENCERS (TILLS VIDARE)
299 kr/mån *

* Tidsbegränsad prenumeration 12 månader (totalt 3,588kr)

 • SomeBuddy 24/7 appen: ett anonymt intervjuverktyg för att rapportera en problemsituation och säkerhetsguider för sociala platformar

 • SomeBuddy-teamets bedömning och åtgärdsrekommendation för ett obegränsat antal ärenden

 • Vid behov ett personligt slutkonsultation med en expert från SomeBuddy

 • Behandling av ärendet på en arbetsdag

Handla

Vanligt förekommande frågor och svar!

Här hittar du svar på vanliga frågor. Hittar du inte svar på din fråga kan du läsa mer under FAQ.