Webbutikens beställnings- och leveransvillkor

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Välkommen till SomeBuddys webbutik! SomeBuddys beställnings- och leveransvillkor gäller webbutiken som drivs av:

SomeBuddy / SomeBuddy, filial i Sverige
Org. nummer: 516412-1088
info@somebuddy.se

Handla i Somebuddys webbutik

Genom att använda SomeBuddys webbutik godkänner du webbutikens beställnings- och leveransvillkor och samtycker till att följa dem.

För att köpa och beställa från webbutiken måste du följa webbutikens beställnings- och leveransvillkor, uppfylla dess krav och tillhandahålla fullständig och sanningsenlig information. Du bör utan dröjsmål rätta till all felaktig information gällande dig. SomeBuddy är inte ansvarig om du inte får din beställning, orderbekräftelse eller andra dokument på grund av felaktig information. 

Vi kan inte garantera oavbruten eller felfri drift av webbutiken. Avbrott kan till exempel uppstå på grund av underhåll eller service av hård- och mjukvara. SomeBuddy är inte ansvarig för skador som skett i samband med din användning av webbutiken om inte annat följer av gällande lagar. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor genom att publicera uppdaterad information på vår webbplats. Vänligen läs igenom de gällande villkoren innan du gör en beställning.

Dina personuppgifter kommer att sparas i SomeBuddys kundregister som upprättas enligt dataskyddslagstiftningen. För mer detaljerad information om behandling och användning av dina personuppgifter, se SomeBuddys dataskyddspolicy för webbshoppen.

Trygg betalning på webbutiken

Vi strävar alltid efter att beställningar via vår webbutik ska vara så säkra som möjligt. All transaktionsinformation överförs via en säker nätverksanslutning. I SomeBuddys webbutik kan du betala med betalkort eller faktura. Med en kortbetalning kan du betala både för en kontinuerlig prenumeration som gäller tills vidare eller en engångsavgift för ett ärende. Kortbetalningar görs av Stripe, Inc. Betalningen sker omedelbart i samband med att beställningen godkänns.

Du kan betala med faktura när du köper en produkt som ger dig rätt att rapportera om ett ärende. Fakturan skickas till dig när du har beställt och köpt produkten. När vi har mottagit betalningen kan du börja använda tjänsten. Vid fakturabetalning debiterar vi en fakturaavgift på 50,00 kr.

Beställning från webbutiken

I samband med beställningen måste du ange information som krävs för att genomföra din beställning. All information behandlas konfidentiellt. Efter att du har accepterat och betalat för beställningen, får du en beställningsbekräftelse. Ett betalningskvitto skickas också till e-postadressen som du har angett. 

När du har betalat för produkten registreras beställningen. Därefter kan du inte längre ändra din beställning via webbutiken. Om du vill avbryta eller ändra din beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst (info@somebuddy.se).

Du kan ändra eller uppdatera din betalningsinformation genom att kontakta vår kundtjänst (info@somebuddy.se). Om den månatliga avgiften för en giltig prenumeration inte kan dras från ditt konto på grund av att ditt kort har gått ut, att ditt kort saknar täckning eller på grund av någon annan anledning och du varken uppdaterar din betalningsinformation eller avbryter din beställning, kan vi avbryta din beställning eller förhindra tillgång till tjänsten tills vi har mottagit betalningen. I samband med sen betalning har vi rätt att debitera dröjsmålsränta, påminnelseavgift och vid behov inkassokostnader i enlighet med lagen.

Leverans

Efter din beställning skickar vi dig en aktiveringskod som ger dig rätt att använda SomeBuddy. Vi skickar dig även instruktionerna för att installera tjänsten. Dessa skickas till e-postadressen som du har angett.

Leveranstiden är cirka 48 timmar. Om leveransen är försenad med mer än 48 timmar efter tidpunkten för beställningen, kontakta vår kundservice.

Beställningens giltighetstid

Giltighetstiden för din beställning beror på vilken produkt du har beställt. Om du har köpt en tjänst där du kan rapportera om ett ärende har du sex månader på dig från köpet att rapportera om en händelse. Beställningen avslutas när ärendet har behandlats. 

Prenumeration för den kontinuerliga tjänsten gäller under en fast period på 12 månader från köpet. Därefter fortsätter prenumerationen automatiskt och gäller tills vidare. Vid slutet av ettårsperioden kan du säga upp prenumerationen när som helst. Läs mer om hur du kan säga upp en giltig prenumeration under "Avsluta beställning".

Om du har köpt tjänsten för en viss tidsperiod med engångsbetalning är tjänsten tillgänglig under hela den perioden. Beställningens giltighetstid löper ut i slutet av den perioden.

I samband med leveransen informerar vi dig om giltighetstiden för beställningen.

Återkalla beställning

Du har rätt att avbryta din beställning inom 14 dagar efter att du har gjort din beställning. Återkallelsen måste göras skriftligen genom att kontakta vår kundtjänst (info@somebuddy.se). Vi kommer att återbetala dig inom 14 dagar från att vi har mottagit din återkallelse. Återbetalningen kommer att ske genom samma betalningsmetod som du använde när du gjorde din beställning.

Observera att du inte har rätt att återkalla eller få återbetalning efter att du har använt tjänsten och mottagit ett svar. Detta gäller även i situationer där det inte har gått 14 dagar från att beställningen gjordes.

Avsluta beställning

Prenumeration för den kontinuerliga tjänsten gäller under en fast period på 12 månader från köpet. Därefter fortsätter prenumerationen automatiskt och gäller tills vidare. Du har rätt att säga upp din tillsvidareprenumeration. Vill du säga upp din beställning måste uppsägningen ske senast tio (10) dagar före sista datumet för av den aktuella faktureringsperioden. Din prenumeration upphör då sista dagen av den aktuella faktureringsperioden. Vid samma tidpunkt upphör dina användarrättigheter samt vår fakturering. Uppsägningen ska alltid ske skriftligt genom ett e-postmeddelande till  info@somebuddy.se.

Om du vill att din beställning upphör omedelbart efter 12-månadersperioden kan du säga upp din beställning redan under 12-månadersperioden. Uppsägningen som görs under 12-månadersperioden berättigar dig inte till återbetalning, utan vi fakturerar för hela 12-månadersperioden.

Priser

Beställningen utgår från det priset som visas på webbsidan vid beställningstillfället. Vi kan när som helst utan notis ändra priser på webbsidan. Eventuella prisändringar gäller enbart för beställningar som görs efter prisändringen.

Uppenbara prisfel

Vi förbehåller oss rätten att avbryta beställningar vid ett tydligt och väsentligt prisfel. Med detta avses sådana eventuella prisfel i webbutiken som är så uppenbara att konsumenten borde ha förstått att informationen är felaktig. Exempel på ett tydligt prisfel kan vara att produktpriset är 0,00 SEK eller att det inte finns något pris alls.

Rabattkoder och erbjudanden

Eventuella kampanj- eller rabattkoder kan användas enbart en gång. Rabattkoden är inte giltig för en ny beställning även om du återkallar din beställning. Kampanj- eller rabattkoder kan inte kombineras och det går enbart att använda en kod per beställning. Kampanj- och rabattkoder kan ha olika typer av begränsningar, t.ex. utgångsdatum eller att de kan användas enbart på vissa produkter. Du kan använda en kampanj- eller rabattkod enbart innan du beställer. Kampanj- eller rabattkoden kan ej återbetalas efter beställningen gjorts.

Cookies

SomeBuddys webbutik använder cookies. En cookie är en liten textfil, som sparas på webbläsaren när man använder vår webbutik och möjliggör spårning av besökare på vår webbutik. Du kan inaktivera användningen av cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Att inaktivera cookies kan dock påverka webbutikens funktioner. För bästa upplevelsen på SomeBuddys webbutik, rekommenderar vi att du använder cookies.

SomeBuddy använder Google Analytics, ett Google Inc. -analysverktyg. Google Analytics använder cookies, dvs textfiler, för att bättre kunna analysera användningen av SomeBuddys webbplats. Google skickar och lagrar information genererad av cookies om din användning av webbplatsen, inklusive din IP-adress, till våra servrar i olika länder. Informationen kan behandlas i ett annat land än det landet du bor i. 

Informationen används för att analysera användningen av webbsidan, rapportera aktivitet på webbsidan och tillhandahålla tjänster som är relaterade till användningen av webbsidan och internet. Genom att använda SomeBuddy webbplats samtycker du till att Google kan behandla din information så som beskrivs här och i enlighet med Googles egen sekretesspolicy.

Mer information om hur Google använder samlad information hittar du här.

Immaterialrättigheter

Allt innehåll på webbsidan (inklusive text, bilder, produktinformation, logotyper och varumärken) är skyddat av copyright och andra immateriella rättigheter ägd av SomeBuddy och/eller SomeBuddys samarbetspartner. Olovlig användning eller kopiering av dessa är förbjudet.

Oförutsägbara händelser

Vi ansvarar inte för förseningar eller skador som skett till följd av hinder bortom vår kontroll och som vi inte rimligen kunde ha förutsett eller vars följder inte kunde ha undvikits. Oförutsägbara händelse kan innefatta arbetsstridsåtgärder, personalsjukdomar, import- och exportförbud, störningar i offentlig kommunikation och strömavbrott. Om en oförutsägbara händelse kvarstår i mer än en månad har både vi och du rätt att avbryta köpet utan skadestånd- eller förseningsavgifter.

Tillämplig lagstiftning och tvistlösning

Svensk lag tillämpas på avtalet mellan dig och SomeBuddy och på dessa användarvillkor.

Som konsument har du rätt att anmäla en tvist gällande detta avtal till konsumentverket (www.konsumentverket.se/). Innan ärendet lämnas till Konsumentverket ska du kontakta kommunal konsumentvägledning https://www.hallakonsument.se. Du har också möjlighet att utnyttja Europeiska kommissionens webbaserade tvistlösningsforum (http://ec.europa.eu/odr). Observera att om din användning av tjänsten är relaterad till din yrkes- eller näringsverksamhet har du nödvändigtvis inte dessa konsumenträttigheter.

Alternativt kan du väcka en talan mot oss vid tingsrätten i den kommun i Sverige där du har hemortsrätt eller där du stadigvarande uppehåller dig, eller i den kommun där vårt företag har säte. Om ingen annan domstol med jurisdiktion finns för talan, ska tvister om avtalet lösas vid Stockholms tingsrätt.