Anslut till SomeBuddy och skydda er gemenskap!

SomeBuddy är en digital tjänst utvecklad av experter. Via SomeBuddy kan du få anonym hjälp vid olyckliga situationer på sociala medier, spel eller någon annanstans på nätet.

SomeBuddy erbjuder effektiva sätt att lösa problemsituationer på nätet:

 1. 1

  Ungdomar och skolpersonal kan 24/7 rapportera om trakasserier, mobbning eller hot som de möter på sociala medier, spel eller någon annanstans på nätet.

 2. 2

  Våra användare får alltid kunnig hjälp. SomeBuddys team består av jurister och socialpsykologer som är specialiserade på sociala medier.

 3. 3

  Den rapporterande får snabbt konkret hjälp och åtgärdsrekommendationer som är lämpliga för just hans eller hennes situation.

Skolmobbning stannar inte längre bara i skolan

Mobbning kan pågå dygnet runt på nätet. I Sverige har 40% av ungdomar blivit utsatta för nätkränkningar. Trots detta berättar cirka 30% aldrig för någon i sin närhet om de kränkningar de utsätts för på digitala plattformar.

Friendsrapporten, 2021.

Sexuella trakasserier är vardag för barn

Nästan hälften av alla 15-åriga flickor och närmare en av fem pojkar som är regelbundna internetanvändare, uppger att de via nätet blivit kontaktade i sexuellt syfte av någon de tror eller vet är en vuxen.

Rädda Barnen, ”Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn”, 2016.

Vad innehåller tjänsten?

Elever

 • Barn och ungdomar får experthjälp helt anonymt och med en låg tröskel när de möter otäcka situationer på sociala medier, spel eller någon annanstans på nätet.

 • SomeBuddy webbappen intervjuar den rapporterande med enkla frågor. Med hjälp av frågorna kan alla ge tillräckligt med information även om en komplicerad situation!

 • Tjänsten innehåller också en lektion för elever samt annat lektionsmaterial som kan användas i förebyggande syfte. Dessa ger situationerna konkreta namn och instruktioner om hur man kan hantera dem.

Yrkesverksamma

 • Yrkesverksamma som arbetar med barn, till exempel lärare, skolhälsovårdare och skolkurator, har tillgång till en egen version av webbappen skapad för skolpersonalen.

 • Genom detta kan de be om hjälp å elevernas vägnar, tillsammans med eleven eller rapportera om en egen arbetsrelaterade problemsituation som skett på nätet.

 • I samband med ibruktagandet ges skolpersonalen en introduktion samt stöd för att dra nytta av lektionsmaterialet.

Gemenskapen

 • Ledare, såsom kommunens undervisningsväsendet och bilningssektorn, får lägesrapport på allmän nivå om nätmobbning och trakassering i samhället.

 • När alla barn, ungdomar och yrkesverskamma i samhället vet att det ingrips fort mot mobbning, stiger tröskeln för att kränka andra.

 • Beredskapen att stödja elever i onlinekonflikter på nätet stärks och ungas förtroende för vuxna växer.

59% av användarna av sociala medier har upplevt trakasserier på nätet.
40% av ungdomar har blivit utsatta för nätkränkningar.

En klasskamrat filmade i hemlighet en riktigt osmickrande video av mig i skolan. Jag såg ful ut i videon. Han spred den till hela vår klass i Snapchat utan mitt samtycke. Nu blir jag mobbad i skolan.

SomeBuddy hjälpte en pojke som blev filmad utan samtycke.

Ladda ner en gratis broschyr

Fyll i formuläret och ladda ner en broschyr som berättar mer om tjänstemodellen som SomeBuddy erbjuder för skolor. Broschyren är gratis.

Kontakta oss

Kati Nevatalo

Sales Director

Puhelinnumero
+358405884127

Våra kunder

19,000+
studenter och yrkesverksamma är skyddade

Vanda stad är en av de främsta kommunerna inom nätverkssäkerhet

Vanligt förekommande frågor och svar!

Här hittar du svar på vanliga frågor. Hittar du inte svar på din fråga kan du läsa mer under FAQ.

SomeBuddy i media

Vanda.fi

Skolelever i Vanda får hjälp av innovativ digital tjänst som ingriper vid mobbning på sociala medier