Anslut till SomeBuddy och skydda er community!

SomeBuddy är en digital tjänst utvecklad av experter. Via SomeBuddy kan du få anonym hjälp vid olyckliga situationer på sociala medier, spel eller någon annanstans på nätet.

Låt vårt team hjälpa dig att skydda barn, ungdomar och yrkesverksamma i ditt community.

Våra kunder och partners

Näthat och -mobbning äventyrar barns och ungdomars välbefinnande och förmåga att hantera vardagen. SomeBuddy erbjuder effektiva sätt att lösa problemsituationer på nätet:

 1. 1.

  Ungdomar och skolpersonal kan 24/7 rapportera om trakasserier, mobbning eller hot som de möter på sociala medier, spel eller någon annanstans på nätet.

 2. 2.

  Våra användare får alltid kunnig hjälp. SomeBuddys team består av jurister och socialpsykologer som är specialiserade på sociala medier.

 3. 3.

  Den rapporterande får snabbt konkret hjälp och åtgärdsrekommendationer som är lämpliga för just hans eller hennes situation.

Tack för att du har berättat om detinträffade för oss.Våra experter går igenominformationen vi fått från digoch du får ett svar inom trearbetsdagar. Du får ett SMS närsvaret finns att läsa i tjänsten.Hej! Nedan hittar du vårt svar.Du kan öppna svaret genom attklicka på brevsymbolen.Det är viktigt för oss attvår bedömning verkligenhjälper dig. Vilken typ avhjälp önskar du att få fördin situation? Att mobbningen ska sluta Ja har blivit utfryst av mina kompisar.Jag känner mig ensam. Har ingen lustatt gå till skolan.Vilka konsekvenser harhändelsen haft och hurhar det påverkat dig?Finns det en eller fleraförövare? En Flera Vet inte Slampa, rövhål, ful, döda dig själv Berätta vad som sagts ochexakt vilka ord som använts.Har du råkat ut förnågonting otrevligt påsociala medier? Ja Nej Vilket av följande beskriverdin situation bäst?Personliga uppgifter om mighar spriditsNågon har talat illa ellernedsättande om migBilder eller videor på mighar spriditsPå vilken plattformhar detta inträffat? Facebook Snapchat Instagram WhatsApp Första hjälpen för problemsituationerpå sociala medier Tillgänglig hjälp 24/7 Empatiska svar Juridisk bedömning Guider för socialamedier
27% av flickor har upplevt sexuella trakasserier på nätet.
29% av skolbarn har mobbats på sociala medier.

Vad innehåller tjänsten?

 • Yrkesverksamma som arbetar med barn, till exempel lärare, skolhälsovårdare och skolkurator, har tillgång till en egen version av webbappen skapad för skolpersonalen.

 • Genom detta kan de be om hjälp å elevernas vägnar, tillsammans med eleven eller rapportera om en egen arbetsrelaterade problemsituation som skett på nätet.

 • I samband med ibruktagandet ges skolpersonalen en introduktion samt stöd för att dra nytta av läromaterialet.

Vi är ofta den första som barnet berättar för.

SomeBuddy hjälpte en pojke som blev filmad utan samtycke.

En klasskamrat filmade i hemlighet en riktigt osmickrande video av mig i skolan. Jag såg ful ut i videon. Han spred den till hela vår klass i Snapchat utan mitt samtycke. Nu blir jag mobbad i skolan.

Tiotusentals skolbarn skyddas redan av SomeBuddy!

Tack igen för hjälpen! Jag delade svaret med mina föräldrar. Vi har polisanmält händelsen och skrivandet har slutat!

Elev

Genom SomeBuddy fick jag en tydlig och snabb vägledning ur ett juridiskt perspektiv.

Eeva-Maria,

skolkurator (Översatt från finska)

Tack så mycket för det tydliga svaret. Det var till stor hjälp. Jag kommer också att ge svaret till barnets föräldrar.

Anonym skolpersonal

Skydda din gemenskap med SomeBuddy

 • Goda kunskaper: SomeBuddy-lektioner för elever och introduktioner för personalen

 • Bästa metoder: SomeBuddys digitala tjänst för användning av elever och skolpersonal

 • Rätt beslut: Situationsmedvetenhet om mobbning och trakasserier i skolgemenskapen för att öka tryggheten

Behöver du utbildningsmaterial, en föräldrakväll eller ett webinar?

Om du vill dra nytta av våra säkerhetsguider för sociala medier, hålla en föräldrakväll, tillhandahålla en lektion om sociala medier, eller är i behov av annat material, kontakta oss och berätta mer om ditt behov.Kontakta oss

Vanligt förekommande frågor och svar!

Här hittar du svar på vanliga frågor. Hittar du inte svar på din fråga kan du läsa mer under FAQ.